Sağlığa Evet Derneği: İstanbul ulusötesi tütün firmalarının yasa dışı toplantı mekanı olamaz!

tarafından
185
Sağlığa Evet Derneği: İstanbul ulusötesi tütün firmalarının yasa dışı toplantı mekanı olamaz!

3 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak ‘İstanbul Diyalogları’ isimli toplantının yasal olmadığını öne süren ve bu toplantıya izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tanzer Gezer, Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Türkiye’nin imzası bulunan Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin halk sağlığı politikalarının tütün endüstrisi çıkarlarından korunmasını düzenleyen 5.3 maddesi, tütün endüstrisi ile halk sağlığı arasında uzlaşmaz bir çelişki olduğunu açıkça ortaya koyar ve işbirliğini men eder. Dünya Sağlık Örgütü, Dumansız Dünya Vakfı ile açıkça görülen tütün endüstrisi ilişkisi nedeniyle işbirliği yapmayacağını açıklamış, hükümetleri ve halk sağlığı temsilcilerini de aynı tutumu göstermeye davet etmiştir. Dünyada tanınmış bir çok mesleki kuruluş vakıf ile işbirliği yapmalarının söz konusu olmadığını bildirmiş, küresel kamu kurumlarını ve sivil toplum kuruluşlarını uyarmıştır. Toplantı TKÇS’nin açıkça ihlalidir, Türkiye kanunlarına ve uluslararası sözleşmeye aykırıdır. Toplantıya izin verilmemelidir.”

“DUMANSIZ DÜNYA VAKFI GERÇEKTE NEDEN KURULDU?”

Tütün endüstrisinin, geleceğinin sigarada olmadığını anladığını aktaran Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Osman Elbek ise “Sözde zararı azaltılmış ısıtılan tütün ürünlerini pazarlarken, halk sağlığı koruyucusu kıyafetine bürünecek, yasa yapıcılar ile karar masasına oturacaktır. Yeni ürünlerinin duman değil buhar çıkardığını vurgulamak üzere yerleşmiş halk sağlığı tabiri ‘dumansız’ kavramını sahiplenmiştir. Dumansız Dünya Vakfı yeni pazarlanacak tütün ürünlerinin daha sağlıklı olduğu algısını yaratarak, gelecek nesillerin yeni ürünü kullanması hedefine hizmet etmektedir“ dedi.

“HEKİMLER TÜTÜN ENDÜSTRİSİ İLE AYNI MASAYA OTURMAZ”

“Vakıf Türkiye’deki davetlerini Sürdürülebilirlik Akademisi aracılığıyla hekimlere de göndermiştir” diyen Sağlığa Evet Derneği Sekreteri Prof. Dr. Füsun Yıldız da “Tütün ile ilgili olası sonuçları tartışırken, sektörün de kendisini dönüştürme konusunun ele alınacağını açıklamıştır. Toplantının ev sahipleri, tütün endüstrisi ile hekimleri biraraya getirmeyi ve sektörün yeni ürüne dönüşmesini tartıştırmayı hedeflemişlerdir. Yaşamını tütün kullanımından oluşan hastalıkların tedavisine adamış hekimlerin mücadelesini hiçe sayarak, sattıkları ürünle yılda 100 bin kişinin ölümüne neden olan tüccarları aynı masada karşılaştırmak istemektedirler. Bu toplantı sadece yasaları değil, her türlü vicdani ve etik kuralı da çiğnemektedir” şeklinde konuştu.

“İSTANBUL, YASA DIŞI TOPLANTI MEKANI DEĞİLDİR”

Birçok kuruluşun söz konusu toplantıya katılmama kararı aldığını dile getiren Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı ise “Hekimlere meslek birliği tarafından, diğer sivil toplum temsilcilerine bağlı oldukları kuruluşlarca uyarı yazıları gönderilmiştir. Toplantıya Türkiye dışından da çağrılanlar olduğu bilgisi alınmıştır. Tütün endüstrisi destekli vakıf, toplantıyı düzenleyemediği ülkelerin vatandaşlarını da İstanbul’da ağırlamayı planlamıştır. İstanbul dünyada tütün endüstrisi çıkarları için yasaların ihlal edildiği bir şehir olarak tanınmamalıdır. Tütün kontrolü yükümlülüğü çerçevesinde yetkililerin bu toplantının durdurulması için harekete geçmesini bekliyoruz” açıklamasını yaptı.