Ankara’da Hak Nöbeti başladı

tarafından
130
Ankara’da Hak Nöbeti başladı

BURCU CANSU / [email protected]AKP’nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesinin de içinde yer aldığı “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”ne sağlık meslek örgütleri tepki gösterdi.“Kamuoyuna her ne kadar Sağlıkta Şiddet Yasası olarak sunulmaya çalışılsa da bu teklifte yer alan düzenlemenin TTB’nin yıllardır ısrarla önerdiği şiddet yasası teklifi ile ilgisi yoktur ve bu haliyle sağlıkta şiddeti önlemekten tamamıyla uzaktır” diyen meslek örgütleri, Hak Nöbeti başlattı.Kuğulu Park’ta bir araya gelen yurttaşlar “Hekimler kandırmaca değil, haklarını istiyor” dedi.AKP’nin yasa önerisinden TTB’nin yetkisini daraltan düzenlemeler çıkmıştı. Öneriye göre doktorların ikinci görev için TTB’den izin alma koşulu kalkıyor. İhraç edilen doktorlar kamuda çalışamayacak. Verdikleri raporlar dikkate alınmayacak. TEB (Türk Eczacılar Birliği) dışında Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kurumlar yurtdışından ilaç getirebilecek.TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, BirGün’e neden Hak Nöbeti başlattıklarını anlattı: